Analýza vybrané didaktické literatury pro předmět výtvarná výchova na základní škole.

Vztah obsahu, formy a historického kontextu jako východisko pro tvorbu nového didaktického materiálu.

Studentský grantový projekt | Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 2014—2016

Navrhovatel: Mgr. Miloš Makovský

Řešitelský tým:
Mgr. Miloš Makovský (P7507 Specializace v Pedagogice, Teorie výtvarné výchovy, interní doktorand PF UJEP)
Mgr. Dagmar Myšáková (P7507 Specializace v Pedagogice, Teorie výtvarné výchovy, interní doktorandka PF UJEP)
Mgr. Eva Svobodová (P7507 Specializace v Pedagogice, Teorie výtvarné výchovy, interní doktorandka PF UJEP)
Mgr. Petr Zoufalý (P7507 Specializace v Pedagogice, Teorie výtvarné výchovy, interní doktorand PF UJEP)

Dřívější členové řešitelského týmu:
Mgr. Zuzana Blažková (P7507 Specializace v Pedagogice, Teorie výtvarné výchovy, interní doktorandka PF UJEP)
Mgr. Antonie Kalousová (P7507 Specializace v Pedagogice, Teorie výtvarné výchovy, interní doktorandka PF UJEP)

Pracoviště: Katedra výtvarné kultury PF UJEP Ústí nad Labem


CÍLE PROJEKTU

Kvalifikační práce vzniklé v návaznosti na grant v daném roce řešení:

ZÁMĚR A POSTUP ŘEŠENÍ

1. rok projektu

Plán na 2. rok projektu