Analýza vybrané didaktické literatury pro předmět výtvarná výchova na základní škole.

Vztah obsahu, formy a historického kontextu jako východisko pro tvorbu nového didaktického materiálu.

Studentský grantový projekt | Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 2014—2016

Jak se dělá učebnice I. - Nakladatelství Fraus

16. 12. 2014, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Mgr. Radka Šmahelová
(vedoucí odborné a jazykové redakce nakladatelství Fraus)

Mgr. Oldřich Ježek
(odborný lektor a zástupce nakladatelství Fraus pro Ústecký kraj)

Anotace přednášky:
V rámci přednášky bude představen interní proces vzniku učebnice a spolupráce jednotlivých oddělení, dále obecně popis trhu učebnic v ČR (nakladatelství, zásahy a politika MŠMT) a obchodu. Zaměří se také na doložkové řízení a aspekty, jež toto řízení sleduje, a podstatné složky hodnocení. Součástí bude také představení současného portfolia nakladatelství Fraus.

Video záznam:

Jak se dělá učebnice II.

21. 1. 2015, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.
(vedoucí Katedry primárního a preprimárního vzdělávání na PF UJEP)

Mgr. Roman Kroufek
(odborný asistent Katedry primárního a preprimárního vzdělávání na PF UJEP)

Anotace přednášky:
V rámci přednášky budou představeny konkrétní příklady realizovaných didaktickýchpublikací. Diskutována bude problematika stanovení náročnosti obsahu učebnice, přizpůsobení dané cílové skupině a také problematika hodnocení učebnic a didaktických materiálů.

Část 1 - R. ŠikulováČást 2 - R. KroufekČást 3 - diskuse

Jak se dělá učebnice III. - Autorské právo

13. 10. 2015, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

JUDr. Ivan David
(advokát | KMVS, advokátní kancelář, s. r. o.)

Anotace přednášky:
Jaká pravidla platí pro použití reprodukcí a obrazových materiálů v kvalifikačních pracích studentů, ve skriptech nebo učebnicích?
Jakým způsobem s obrazovým materiálem může nakládat učitel v praxi, třeba při přípravě prezentací pro žáky?
Jak je to s „obrázky z internetu“?
A co když chce učitel legálně vést třeba filmový klub?

Část 1Část 2